Algemene voorwaarden aangaande publicaties in Vintage Lifestyle magazine.

 

Op de aan ons toegezonden foto- tekstmaterialen mogen geen rechten rusten. De verantwoordelijkheid hiervoor komt voor rekening van de afzender. De uitgever behoudt het recht materiaal in te korten of aan te passen, dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Op foto’s gemaakt tijdens reportages/ interviews met medewerking van betreffende perso(o)n(en) vervalt automatisch het eventuele portretrecht.

Verzoek tot inzage van een advertorial of advertentieontwerp tijdens voorbereiding en samenstelling van het magazine behoort tot de mogelijkheden maar geeft de adverteerder geen inspraak op bladformule/ vormgeving of gebruik van foto’s in het magazine en vrijwaart de uitgever.

De uitgever is niet gehouden aan een van te voren bepaalde verschijningsdatum i.v.m. onvoorziene calamiteiten zoals vertraging in het drukproces of verzending.

Overeenkomsten mondeling dan wel schriftelijk m.b.t. advertentie plaatsing zijn bindend, derhalve dient een (schriftelijke) annulering te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na datum (mondelinge/ schriftelijke) overeenkomst.

De uitgever behoudt het recht tot herstelwerkzaamheden of herplaatsing (advertentie en of tekst)  te publiceren in de navolgende editie(s).

 

Algemene voorwaarden aangaande verzending.

In geval van retourzending vanwege het doorgeven van incorrecte of incomplete n.a.w. gegevens worden verzendkosten voor het opnieuw toezenden niet vergoed.

Voor zendingen naar België wordt € 6,00 verzendkosten berekend.

Magazines kunnen niet geretourneerd worden, retourzendingen zijn derhalve voor kosten van de afnemer.