Vintageglossy is geregistreerd bij het ISSN Centrum Nederland, Koninklijke bibliotheek (KB) onder het internationaal standaardnummer: 2590-0439

Algemene voorwaarden aangaande klanten van deze webshop.

De klant stemt automatisch in met het ontvangen van nieuwsbrieven op het door de klant aangegeven e-mail adres. De klant kan ieder moment de verzending van nieuwsbrieven beëindigen door onder aan de nieuwsbrief te klikken op 'afmelden'.

Algemene voorwaarden aangaande verzending Vintage Fashion magazine.

In geval van retourzending vanwege het doorgeven van incorrecte of incomplete n.a.w. gegevens worden verzendkosten voor het opnieuw toezenden niet vergoed.

Magazines kunnen niet geretourneerd worden, retourzendingen zijn derhalve voor kosten van de afnemer. Wij adviseren om de Track en Trace goed in de gaten te houden aangezien wij geen invloed uit kunnen oefenen op de PostNL processen.

Algemene voorwaarden aangaande abonneren.

Opzegging van het abonnement op Vintage Fashion magazine dient uiterlijk een maand voor beëindiging van de abonnementsperiode uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden.

De abonnee stemt automatisch in met het ontvangen van nieuwsbrieven op het door de abonnee gebruikte e-mail adres. De abonnee kan ieder moment de verzending van nieuwsbrieven beëindigen door onder aan de nieuwsbrief te klikken op 'afmelden'.

Algemene voorwaarden aangaande publicaties in Vintage Lifestyle magazine.

Op de aan ons toegezonden foto- tekstmaterialen mogen geen rechten rusten. De verantwoordelijkheid hiervoor komt voor rekening van de afzender. De uitgever behoudt het recht materiaal in te korten of aan te passen, dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Op foto’s gemaakt tijdens reportages/ interviews met medewerking van betreffende perso(o)n(en) vervalt automatisch het eventuele portretrecht.

Verzoek tot inzage van advertorial/ advertentieontwerp of van tekst n.a.v. een interview tijdens voorbereiding en samenstelling van het magazine behoort tot de mogelijkheden maar geeft de adverteerder geen recht op tekstwijziging, inspraak op vormgeving of gebruik van foto’s in het magazine en vrijwaart de uitgever.

De uitgever is niet gehouden aan een van te voren bepaalde verschijningsdatum, dit i.v.m. onvoorziene calamiteiten zoals o.a.: vertraging in het drukproces, prepress of verzending.

Overeenkomsten mondeling dan wel schriftelijk m.b.t. advertentie plaatsing zijn bindend. De gehanteerde prijzen zijn exclusief btw. Annulering dient schriftelijk te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na datum (mondelinge/ schriftelijke) overeenkomst.

De uitgever behoudt het recht tot herstelwerkzaamheden of herplaatsing (advertentie en of tekst) te publiceren in de navolgende editie(s). Niet tijdig aanleveren van advertentie-materiaal ontheft de adverteerder niet van betaling.

De adverteerder stemt automatisch in met het ontvangen van nieuwsbrieven op het door de adverteerder aangegeven e-mail adres. De adverteerder kan ieder moment de verzending van nieuwsbrieven beëindigen door onder aan de nieuwsbrief te klikken op 'afmelden'.